Praktische zaken

Wij werken uitsluitend volgens afspraak.

Na de halfjaarlijkse controle of behandeling maken we of gelijk een vervolgafspraak of een
nieuwe afspraak voor  controle.
Indien U een oproep wenst voor het maken van een controle-afspaak kunt u dat kenbaar maken bij
onze balie-assistente.

Een aantal dagen voor uw afspraak ontvangt u op uw email-adres (indien bij ons bekend) een herinnering aan uw afspraak.

Bij verhindering verzoeken wij u minimaal 48 uur van te voren telefonisch af te melden.
Een niet nagekomen afspraak kan in rekening gebracht worden.

Wilt u, bij een wijziging van uw medicijngebruik of gezondheid, dit doorgeven aan uw tandarts ?
Wij kunnen hier dan rekening mee houden.