Behandeling

Regelmatige controle is een belangrijk onderdeel van onze tandheelkundige zorg.

Afhankelijk van uw mondsituatie maken wij 1- of 2 -maal per jaar een afspraak voor een periodieke controle met u. Kinderen worden altijd minimaal 2-maal per jaar gecontroleerd. Tijdens dit bezoek nemen we uw dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om uw mondhygiëne te verbeteren. Na afloop van een periodieke controle plannen wij een volgende afspraak met u.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen
  • de kosten van de behandelingen
  • alternatieve behandelingen

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. U kunt door ons worden verwezen naar andere praktijken voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie / Implantologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.